Parada 6. Xemeneia 4.

La base i el tronc d’aquesta xemeneia conserven la volumetria original i el revestiment original de vidre dissenyat per Gaudí. En canvi, el capellet conserva la forma original, però no el revestiment original de vidre. En el seu lloc es va col·locar també vidre, amb un nou disseny realitzat per Joan Mora el 1992, que incorpora dos detalls fets amb pedra corresponents a un llangardaix i una soga.

  • La xemeneia 4 del Palau Güell.
  • La xemeneia 4 del Palau Güell.
  • La xemeneia 4 del Palau Güell.

Material: vidre.

Funció: aquesta xemeneia correspon a un conducte de ventilació.