Parada 4. Les galeries altes per als conjunts corals.

A l’altura del segon pis, hi ha una galeria de finestres que miren al saló central. Aquesta galeria de finestres, que encercla la cúpula, feia de tribuna per als cors, de manera que s’hi afavoria l’efecte acústic, atès que la música sorgia de tot arreu, una concepció del tot wagneriana.

  • Les galeries altes per als conjunts corals.
  • Les galeries altes per als conjunts corals.
  • La sala de confiança de la planta de dormitoris.