Parada 3. Dins del palau: l’entrada.

Dos arcs parabòlics tancats amb unes originals reixes de ferro forjat donen entrada a l’edifici.

  • Vestíbul d’entrada del Palau Güell.
  • La cavallerissa del Palau Güell.
  • La cavallerissa del Palau Güell.
  • La cotxera del Palau Güell.

Dins del palau, trobem un gran vestíbul dividit al mig per l’escala principal de l’immoble.

 

Al fons del vestíbul hi ha la cotxera, on es deixaven els carruatges i des d’on una rampa ampla permetia fer baixar els cavalls cap al soterrani, que es feia servir com a estable.