Els mobles dissenyats per Gaudí per al Palau Güell

En aquest itinerari descobrireu una faceta poc coneguda de Gaudí: la de dissenyador de mobles. Ens aturarem a observar alguns dels mobles —tant encastats com exempts— que Gaudí va dissenyar per al Palau Güell.

  • La chaise longue, un dels mobles exempts que va dissenyar Gaudí per al Palau Güell.

Gaudí dissenyador

Gaudí considerava els mobles com a elements estructurals introduïts a l’interior de les cases i en contacte íntim amb els seus ocupants. L’objecte decoratiu o el moble, que Gaudí dissenya amb formes senzilles i subratllant-ne els materials, no queda aïllat de l’estança, sinó totalment integrat en la unitat arquitectònica.

El domini dels oficis, el coneixement i la passió pels materials i les formes i el fet de comptar amb els millors artesans de l’època va permetre a Gaudí realitzar mobles en perfecta harmonia amb el conjunt arquitectònic i de sorprenent precisió. El seu geni creatiu fou tan singular que només cal veure la decoració i els mobles dissenyats per a la casa Batlló, la casa Calvet i la casa Vicens.

Conegut arreu del món per la seva obra arquitectònica, Gaudí també fou un gran dissenyador de mobles i decorador dels interiors dels edificis que havia construït. Com a dissenyador de mobles va ser també singular, innovador i agosarat.

 

Mobles originals per a un palau únic

Quan Gaudí va projectar el Palau Güell, als 34 anys, ja mostrà clarament la seva personalitat en el disseny de mobles per a l’edifici, tant de peces encastades (com ara el sofà escó del saló central i el banc escó de la sala de la tribuna) com de peces exemptes, cadascuna de les quals és una autèntica peça d’art amb personalitat pròpia.

 

Els mobles encastats dissenyats per Gaudí al Palau Güell s’integren plenament en el seu entorn, com una part estructural de l’edifici.

Pel que fa als mobles exempts, Gaudí en va dissenyar tres específicament per al Palau Güell, de gran singularitat i bellesa: la chaise longue d’Isabel López, el tocador d’Isabel Güell i les cadires anomenades «dels gats i dels ratolins». Tots són propietat dels descendents de la família Güell López.