Concurs fotogràfic #PalauGüellSantJordi

El Palau Güell organitza el primer concurs fotogràfic adreçat als usuaris de la xarxa social Instagram. Tindrà lloc del 23 al 30 d'abril i consisteix a realitzar fotografies amb motius de la natura que es troben tant en l'interior del Palau Güell com en l'exterior i que es poden relacionar amb la llegenda de Sant Jordi. Els participants optaran a aconseguir premis com una càmera GoProHero4 Silver, una visita guiada, un llibre del Palau Güell, un canelobre o un violeter de pols de marbre amb el motiu d'una xemeneia del terrat. Els ciutadans que vulguin participar-hi tenen el dia 23 d'abril,  jornada de portes obertes, per descobrir els detalls que amaga aquesta joia modernista (aforament limitat per motius de conservació i seguretat)! Consulteu les bases del concurs més a baix. #Palaugüell #PalauGüellSantJordi

  • Detall del paravent d'Alexandre de Riquer. Col·lecció del Palau Güell. Jordi Puig/Diputació de Barcelona.

 

Les bases legals del concurs fotogràfic #PalauGüellSantJordi

 

Primer . Objecte i àmbit

La Direcció del Palau Güell organitza la primera edició d’un concurs fotogràfic a través de la xarxa social d’Instagram anomenat “Palau Güell Sant Jordi”, en el qual podran participar tots els usuaris majors d’edat residents a Espanya amb perfil personal a aquesta xarxa social.

Segon. Organització, publicació i objectiu

1.Organització i publicació

El concurs #PalauGüellSantJordi està organitzat per la Direcció del Palau Güell de la Diputació de Barcelona. La convocatòria es publicarà al web palauguell.cat.

2.Objectiu

La Direcció del Palau Güell convida els participants a realitzar fotografies amb motiu de la diada de Sant Jordi; les fotografies que es presentin hauran de contenir detalls ornamentals i escenes decoratives relacionats amb la flora i la fauna que hi ha representada al Palau, tant al seu interior com en el seu exterior. Les fotografies podran portar comentaris, títols o explicacions, però aquest no serà un criteri de valoració.

Tercer. Requisits de participació

Per tal de poder participar en el concurs els usuaris han de:

1. Seguir el canal de la xarxa social d’Instagram: http://www.instagram.com/palauguell

2. Compartir imatges de fotografies del Palau Güell amb motiu de la diada de Sant Jordi. Les fotografies poden ser detalls ornamentals i escenes decoratives relacionats amb la flora i la fauna que hi ha representada al Palau, tant en el seu interior com en el seu exterior. Les fotografies que es realitzin dins del Palau s’hauran de fer sense flaix, ni trípode, ni pal d’autofoto.

3. Els participants han de tenir el perfil d’instagram en obert (no privat) perquè el jurat pugui veure les imatges.

4. Els participants han de ser els autors materials de la fotografia concursant, que ha de ser original, i, en cas que hi apareguin persones, hauran de comptar amb el seu consentiment. Si en la imatge hi apareixen menors, s’haurà d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals. Es demanarà l’original per comprovar l’autoria.

5. Els usuaris poden participar amb totes les imatges que vulguin.

6. Perquè una fotografia entri a concurs ha d’estar penjada i etiquetada correctament amb els dos hashtags #PalauGüellSantJordi i #PalauGüell.

La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram, que poden consultar-se a http://instagram.com/legal/terms/.

Quart. Calendari del concurs i accés al Palau Güell

El concurs comença el 23 d’abril a les 10 h del matí i s’acaba el 30 d’abril a les 24.00 h de la nit. Només es podran penjar les fotografies en el seu perfil d’Instagram en aquest període. L’horari d’obertura al públic del Palau Güell és de 10.00 h a 20.00 h. El dia 23, en ser jornada de portes obertes, s’hi podrà accedir gratuïtament (L’aforament és limitat per motius de conservació, preservació i seguretat. Els usuaris poden consultar el repartiment de les entrades gratuïtes al web palauguell.cat).

Cinquè. Condicions generals

La Direcció del Palau Güell es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que consideri que no compleix les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs.

La Direcció del Palau Güell es reserva el dret d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir amb compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Així mateix, la Direcció del Palau Güell es reserva el dret de posar qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l'empresa responsable de la plataforma d’Instagram, perquè adoptin les mesures que corresponguin. Igualment, la Direcció del Palau Güell  es reserva el dret d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.

Es prohibeix l’ús per part dels participants de continguts que puguin ser considerats elements pornogràfics o explícitament sexuals, o de qualsevol altre índole que puguin atemptar contra l’honor i la pròpia imatge de persona o persones.

Sisè. Jurat i elements de valoració

1.Jurat

El jurat estarà composat per la directora de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de la Diputació de Barcelona, la directora del Palau Güell, un tècnic de l’arxiu documental del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, una persona de xarxes socials del Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona i un fotògraf professional.

El veredicte del Jurat serà inapel·lable i s’elevarà a la Presidència de la Diputació de Barcelona, que resoldrà sobre la concessió de premis amb estricta subjecció al veredicte del Jurat.

L’Organització i el Jurat es reserven la facultat de resoldre qualsevol aspecte o eventualitat no prevista en aquestes bases.

2.Elements de valoració

Es valorarà l’originalitat, la qualitat artística de la fotografia i el significat de la imatge.

Setè. Premi, procediments d’acceptació i lliurament

1. Premi

Els premis consistiran en:

-Per al primer premi, una càmera GoProHero4 Silver, el llibre El Palau Güell. Una obra mestra d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell.

-Per al segon i el tercer premi, un canelobre o violeter de pols de marbre amb el motiu d’una xemeneia del Palau Güell (La figura ve acompanyada d’un certificat conforme forma part d'una edició de 999 peces, i està integrament decorada a mà), el llibre El Palau Güell. Una obra mestra d’Antoni Gaudí i una visita guiada al Palau Güell.

Entre el 2 i el 12 de maig el Jurat seleccionarà les tres imatges guanyadores i el dia 12 de maig el Palau Güell deixarà un missatge en cadascuna de les fotografies perquè els seus autors es posin en contacte amb l’Organització.

2.Procediments d’acceptació

Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’Organització a través d’un mail a palauguell@diba.cat en el qual confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi en el termini màxim de sis dies naturals des del 12 de maig, on facilitaran el seu nom d’usuari d’Instagram, el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte i adjuntaran la imatge original que ha resultat guanyadora.

En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat classificada a continuació.

Un cop els guanyadors hagin acceptat el premi, els seus noms seran anunciats a Instagram, a altres xarxes socials del Palau Güell i al seu web.

3.Lliurament dels premis

Un cop anunciats els noms dels premiats a Instagram, a altres xarxes socials del Palau Güell i al seu web, la Direcció del Palau Güell es posarà en contacte amb els premiats per organitzar el lliurament dels premis que tindrà lloc el dia 23 de maig al Palau Güell. En el cas que els usuaris no puguin assistir a l’acte de lliurament, se’ls farà arribar el premi per correu postal.

A partir del 23 de maig, s’acordarà amb els premiats el dia en què es realitzarà la visita guiada. La visita tindrà lloc tan sols un únic dia per a tots els guanyadors i cadascun d’ells podrà fer la visita amb  un acompanyant.

Vuitè. Protecció de dades personals

Els participants autoritzen que les seves dades personals siguin incorporades al fitxer de Promoció i difusió de la Diputació de Barcelona. Les dades s’utilitzaran per gestionar aquest concurs, per contactar amb els guanyadors, per a la tramesa d’informació, publicitat, publicacions digitals, i d’altra informació relacionada amb el Palau Güell.

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal.

El titular de les dades pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació sol·licitant-ho per escrit, amb còpia del seu DNI o document d’identificació, al Registre General de la Diputació de Barcelona, Rbla. de Catalunya, 126, 08008 Barcelona.

Novè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social

La xarxa social Instagram està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap manera aquesta promoció ni hi és associada.

Desè. Limitació de responsabilitat

La Diputació de Barcelona no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la xarxa social de la Diputació de Barcelona, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades personals.

La Diputació de Barcelona exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari.

Onzè. Propietat intel·lectual

Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor i Instagram s’atorga una llicència d’ús limitat (tal i com marquen les normes d’Instagram). Un cop acceptin el premi, els guanyadors cediran a la Diputació de Barcelona els drets a utilitzar-les (no per usos comercials) i a publicar-les en els seus canals informatius digitals i analògics. En qualsevol cas, sempre es mencionarà l’autor de la fotografia”.

Dotzè. Altres normes

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat i el criteri interpretatiu de la Diputació pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, la Diputació de Barcelona quedarà alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell.