Col·leccions

Formen part de les col•leccions del Palau Güell:L’edifici del Palau Güell

L’edifici en si mateix i els seus elements integrats.

La decoració del Palau Güell

Els elements, exempts o encastats, que formaven part de la decoració inicial del Palau Güell.

Els decoradors del Modernisme

Peces de mobiliari de decoradors catalans de l’època premodernista i modernista que no formaven part de la decoració inicial del Palau Güell i que van ingressar al Palau Güell a partir de l'any 1945 en que l'edifici va passar a ser propietat de la Diputació de Barcelona.

(En construcció)